BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ
gồm: 05 tệp tin
bài giảng gửi SV
HƯỚNG DẪN TÀI LIỆU TỰ HỌC MÔN NLTK
gồm: 01 tệp tin
Hướng dẫn sinh viên tìm tài liệu tự học
NGÂN HÀNG CÂU HỎI
gồm: 01 tệp tin
Ngân hàng câu hỏi môn Nguyên lý thống kê