CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA HÃNG EBSCO
gồm: 01 tệp tin
Để đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên, Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp đã phối hợp với công ty D&L triển khai chương trình dùng thử 03 bộ Cơ sở dữ liệu của hãng EBSCO, cụ thể như sau:
(1) Academic Search Complete: là bộ sưu tập lớn cung cấp hơn 6.300 tạp chí toàn văn toàn diện trên thế giới với chủ đề đa dạng, nhiều lĩnh vực: Kỹ thuật, sinh học, hóa học, luật, khoa học và công nghệ ….
(2) Business Source Complete: là bộ CSDL tạp chí, video ngành Kinh tế, Quản trị, Marketing, Kế toán… với hơn 2.000 tạp chí toàn văn của nhiều tạp chí nổi tiếng như Harvard Business Review, Administrative Science Quarterly, Academy of Management Journal, Journal of Marketing…
(3) eBook Academic Collection: gồm hơn 180.000 ebooks chất lượng cao, 65.000 ebooks từ 15 trường đại học hàng đầu trên thế giới như Amsterdam, Oxford University Press, MIT Press, State University of New York Press, Cambridge University Press, University of California Press … với chủ đề đa dạng gồm nhiều lĩnh vực như: Kinh doanh, Kinh tế, Giáo dục, Khoa học xã hội, Y khoa…
Cán bộ, giảng viên và HSSV của Nhà trường được phép truy cập, sử dụng hoàn toàn miễn phí.
Thời gian dùng thử: đến hết ngày 30/12/2019.
Địa chỉ truy cập Cơ sở dữ liệu điện tử: http://search.ebscohost.com/
Bạn đọc có nhu cầu xin liên hệ bộ phận thường trực tại Thư viện hoặc qua email: thuviendhln@vnuf.edu.vn./.