VIDEO 1_FIT
gồm: 01 tệp tin
Điều tra giám sát côn trùng bằng bẫy chắn (Flight interception traps) FIT
VIDEO 2_ FRUIT FEEDING BUTTERFLY TRAPS
gồm: 01 tệp tin
Điều tra bướm bằng phương pháp bẫy dùng mồi hoa quả
VIDEO_3 _ YELLOW-PAN TRAPS
gồm: 01 tệp tin
Điều tra giám sát côn trùng bằng bẫy đĩa màu vàng