BÀI GIẢNG SILDE MÔN PHÂN TÍCH KINH DOANH
gồm: 06 tệp tin
Bài giảng Power point môn học Phân tích kinh doanh bao gồm 6 chương
HỆ THỐNG BÀI TẬP
gồm: 01 tệp tin
Hệ thống bài tập cho môn học Phân tích kinh doanh
NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN PHÂN TÍCH KINH DOANH
gồm: 01 tệp tin
Hệ thống ngân hàng câu hỏi môn học phân tích kinh doanh phân loại theo các dạng câu hỏi
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC CHO SINH VIÊN
gồm: 01 tệp tin
Tài liệu hướng dẫn tự học cho sinh viên về tên tài liệu và nguồn tìm kiếm tài liệu học tập