BÀI GIẢNG CHƯƠNG 1
gồm: 01 tệp tin
Giới thiệu chung về Kinh tế lượng
BÀI GIẢNG CHƯƠNG 2
gồm: 01 tệp tin
Mô hình hồi quy tuyến tính
BÀI GIẢNG CHƯƠNG 3
gồm: 01 tệp tin
Một số mô hình ứng dụng
BÀI GIẢNG CHƯƠNG 4
gồm: 01 tệp tin
Hồi quy với biến giả