BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG VIỄN THÁM TRONG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
gồm: 01 tệp tin
Ứng dụng viễn thám trong QLĐĐ là môn học cung cấp cho sinh viên cách nhìn tổng quan về một số ứng dụng viễn thám trong quản lý đất đai, đặc biệt khi kỹ thuật viễn thám được kết hợp với GIS thì hiệu quả ứng dụng sẽ cao hơn nhiều