BÀI GIẢNG
gồm: 01 tệp tin
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý thuế và sự vận dụng nó vào thực tế. Trên cơ sở đó sinh viên có thể vận dụng một cách linh hoạt vào lĩnh vực công tác của mình hoặc nghiên cứu sâu hơn về quản lý thuế.
BÀI TẬP
gồm: 04 tệp tin
Cung cấp cho sinh viên một số bài tập giúp sinh viên có thể vận dụng các kiến thức lý thuyết để ứng dụng vào thực tế