BÀI GIẢNG POWERPOINT
gồm: 09 tệp tin
Sinh viên in ra và mang theo khi lên lớp
THÔNG TƯ SỐ 973/2001/TT-TCĐC, NGÀY 20/6/2001, HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG HỆ QUY CHIẾU VÀ HỆ TỌA ĐỘ QUỐC GIA VN-2000, HÀ NỘI.
gồm: 01 tệp tin
Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000, Hà Nội.