BÀI GIẢNG KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH
gồm: 01 tệp tin
Bài giảng trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, về nguyên lý hoạt động của phần mềm kế toán máy nói chung và phần mềm MISA SME.NET nói riêng
SLIDE MÔN KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH
gồm: 01 tệp tin
CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ KIẾN THỨC, MINH HỌA BẰNG HÌNH HẢNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ THEO TỪNG PHÂN HỆ RIÊNG BIỆT.