BẢN DỊCH HỎI ĐÁP VỀ EUDR
gồm: 01 tệp tin
Bản dịch hỏi và đáp về EUDR do GIZ biên soạn bằng tiếng Việt