Giới thiệu trang chia sẻ dữ liệu trường Đại học Lâm nghiệp
VNUF CMS là trang chia sẻ dữ liệu học tập, tác nghiệp của Cán bộ, Giảng viên, Học sinh, Sinh viên và các Học viên của trường Đại học Lâm nghiệp.Phần mềm cho phép người dùng chia sẻ dưới nhiều hình thức khác nhau: Lưu trữ cá nhân, chia sẻ cho các cán bộ cùng Tổ, Bộ môn, Khoa, Viện, Phòng, Ban, toàn Trường hay công cộng.Tất cả các tài liệu được người dùng tải lên đều được mã hóa đảm bảo hoàn toàn tính riêng tư của tài liệu và chỉ những ai được người dùng cho phép truy cập mới có thể tải về
Các Cán bộ, Giảng viên đăng nhập phần mềm bằng cách sử dụng tài khoản Email của VNUF (Email có địa chỉ với tên miền là @vnuf.edu.vn). Tài liệu hướng dẫn đăng nhập và quản lý dữ liệu cho Cán bộ, Giảng viên tại đây Xem
Học sinh, Sinh viên, Học viên đăng ký tài khoản bằng cách sử dụng mã sinh viên và địa chỉ Email cá nhân, sau khi đăng ký cần kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn được gửi vào Email. Tài liệu hướng dẫn đăng ký, đăng nhập và khai thác dữ liệu cho Học sinh, Sinh viên, Học viên tại đây Xem